Konferanslar | Alişan KAPAKLIKAYA

Aile İçi İletişim

ALİŞAN KAPAKLIKAYA

Birey ve toplum için en temel öğeyi aile oluşturur. Aile, bireyin beslenme, bakım, sevgi ihtiyacı, duygusal ve psikolojik gelişim, eğitim, kültürel değerleri kazanma, sağlıklı zekâ gelişimini sürdürme gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığı birincil yer ve çevredir. Aile üyeleri arasındaki ilişkiler ve aile ortamı, bireyin en çok etkileşime uğradığı yerdir. Bu nedenle ailede sağlıklı iletişim ve etkileşim çok önemlidir.

Kendi sevgi dilimizi, öğrenme stilimizi, başarı ve mutluluk stratejilerini biliyor muyuz?

Derslere Nasıl Âşık Olabilirim?

ALİŞAN KAPAKLIKAYA

Her öğrenci öğrenebilir, ancak her öğrenci aynı biçimde öğrenemez. Kimi görsel, kimi işitsel, kimi de dokunsal olan öğrenciler kendi öğrenme stilini belirledikten sonra derslerini daha kolay ve kalıcı bir şekilde hevesle öğrenebilirler.
Bu konferans öğrencilerin dersleri âşık olacak kadar sevmesi, öğretmenleri kendilerine rehberlik yapan yol arkadaşları olarak görmesi ve eğlenceli çalışması için gerekli ve önemlidir.

Öğrencilerin beyninin bir düğmesi var, bastığın zaman çalışıyor.

İlham Veren Öğretmen

ALİŞAN KAPAKLIKAYA

Öğretmen, en genel tanımıyla, öğrenmeye rehberlik eden kişidir. Bu süreçte öğretmenin önemli sorumlulukları, büyük fedakarlıkları vardır. Öğretme evrensel bir uğraştır. Öğretme öğrenme sürecinin etkili olabilmesi için o iki kişi arasında çok özel bir ilişkinin kurulması gerekir

Yüreğini ısıtamadığımız bir öğrencinin beynini eğitmek mümkün mü?

Mesleki Motivasyon

ALİŞAN KAPAKLIKAYA

“Mesleki motivasyon” kavramı, temel motivasyon kavramının, bir işletme, örgüt ya da kurumda çalışan personel açısından değerlendirilmesidir.
Her mesleğin kendine ait bir sistemi vardır. Meslek çalışanları bir çarkın dişlilerine benzer. Nasıl ki dişlilerden biri eksik olduğunda ya da bozulduğunda çarktan gürültü geliyor ve sistem duruyorsa, bir kurumda çalışanlardan biri işini eksik yaptığında kurumun düzeni bozulur, verimi düşer ve işler durur.

İşimle kişiliğim uyuşuyor mu?

Yukarı
Kasaba.works Agency